สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

Spread the love

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดังนี้

  • พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 577 อัตรา
  • จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 152 อัตรา
  • จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 105 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ https://m-culture.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0 2209 3571-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20190326143311.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก
https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20190326143551.pdf