ด่วน !! สุรินทร์พบผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย บัวเชดครองแชมป์พบป่วยแล้ว 34 ราย

Spread the love

สุรินทร์ – 5 มิ.ย. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ รายงานพบเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุด ที่อำเภอบัวเชด 34 ราย กาบเชิง ท่าตูม ตามลำดับ แนะประชาชนร่วมป้องกันการแพร่ระบาด ทางด้านหนังสือพิมพ์เดลนิวส์ ระบุเป็นสานพันธุ์ดุที่สุดที่เคยเจอมา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ รายงานพบเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุด ที่อำเภอบัวเชด 34 รายเชิญชวนประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด ยึดหลัก 3 เก็บ คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง

2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ

3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2-7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังโรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2 – 7 วันเบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วยบางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดาออกหรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากอาการไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว หมดสติ หากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเสียชีวิต

1. อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
2. ซื้อยาชุดรับประทานเอง
3. ผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาช้า โดยไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง และได้รับยาฉีดจำพวก Steroid
4. มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคหอบหืด วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก


ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ จึงควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2562

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 23,622 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,419 ราย อัตราป่วย 35.76 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 2 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 30 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วย สะสมตั้งแต่มกราคม – พฤษภาคม 2562 รวม 7605 คน เสียชีวิตแล้ว 5 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 4 อันดับคือ นครราชสีมา อุบลราชธานี มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค 62 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน ม.ค มี.ค 2562 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายที่อำเภอกาบเชิง โดยพบผู้ป่วย จำนวน 392 ราย อัตราป่วย 28.10 สูงกว่าค่ามัธยมฐาน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอบัวเชด 34 ราย อัตราป่วย 83.30 ลงลงมา อำเภอกาบเชิง อัตราป่วย 55.75 และอำเภอท่าตูม อัตราป่วย 47.48

ทางด้านหนังสือพิมพ์เดลนิวส์ รายงาน เตือนไข้เลือดออกสายพันธุ์ดุ “เดงกี่” คร่าชีวิตแล้ว 30 ราย