หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยกระแสลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

นายวิทยา อัปมาโถ หัว

Read more

กรมฝนหลวงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ชาวนาที่กำลังประสบภาวะฝนทิ้งช่วงและเริ่มส่อเค้าวิกฤติการขาดแคลนน้ำ

กรมฝนหลวงตั้งหน่วยปฏ

Read more