ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ ระบุ ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ สามารถผลิตน้ำประปาได้อีก 2 เดือน และขณะนี้เข้าหน้าฝน วอนประชาอย่าหวั่นวิตกขาดน้ำใช้

นายประเทือง วัน

Read more

สุรินทร์ขาดน้ำหนักการประปาขอลดแรงดันน้ำ อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ภัยแล้ง

เป็นที่ทราบกันดีว่า

Read more