พ่อเมืองช้าง-ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรค พร้อมสั่งทุกอำเภอคัดกรองทุกเส้นทางเข้าออกเมืองสุรินทร์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดส

Read more