ข่าวดี ธกส. เตรียม “สลากออมทรัพย์” ราคา 20 บาท รางวัลใหญ่ 1 ล้านบาท

เมื่อ18 มี.ค. 2562 นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะโฆษก ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้เห็นชอบให้ธนาคารฯ ออกสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรยั่งยืน ราคาหน่วยละ 20 บาท วงเงินรวม 5 พันล้านบาท