สุรินทร์เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 เม.ย. นี้

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย กับพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 เม.ย. นี้

จากการติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนประเทศไทยตนบน ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่ วันที่ 26 – 28 เม.ย. 62 นี้ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่าหรือมีลูกเห็บตก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จังหวัดสุรินทร์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น และแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

โดยตรวจสอบบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของ และหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ การใช้เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ โทนศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันไฟดูด และฟ้าผ่า

รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง หากพบว่าไม่ปลอดภัย หรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด

และเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และจัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และหากเกิดสถานการณ์จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้รายงานมายัง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 044-1430579 และให้รายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสู่ภาวะปกติ

ประนนท์ ไม้หอม / สงปชส.สุรินทร์/รายงาน