จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
วันที่ 13 เมษายน 2562

1. เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง

2. บาดเจ็บ 9 ราย ชาย 9 ราย ได้แก่

 • – อำเภอเมืองสุรินทร์ ชาย 1 ราย (เกิด 1 ครั้ง)
 • – อำเภอรัตนบุรี ชาย 2 ราย (เกิด 2 ครั้ง)
 • – อำเภอบัวเชด ชาย 1 ราย (เกิด 1 ครั้ง)
 • – อำเภอสนม ชาย 2 ราย (เกิด 2 ครั้ง)
 • – อำเภอจอมพระ ชาย 2 ราย (เกิด 1 ครั้ง)
 • – อำเภอกาบเชิง ชาย 1 ราย (เกิด 1 ครั้ง)

3.เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่

 • – อำเภอสังขะ ชาย 1 ราย (เกิด 1 ครั้ง)
 • – อำเภอรัตนบุรี ชาย 1 ราย (เกิด 1 ครั้ง)
 • – อำเภอปราสาท ชาย 1 ราย (เกิด 1 ครั้ง)

4.ยอดสะสม 3 วัน (11-13 เมษายน 2562)

 • 4.1 เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง
 • 4.2 บาดเจ็บ 21 ราย (ชาย 14 ราย หญิง 7 ราย)
 • 4.3 เสียชีวิต 5 ราย (ชาย 5 ราย)