ขรก.ปชช.สุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ อย่างพร้อมเพรียงสมพระเกียรติ

Spread the love

เมื่อเวลา 11.52 น. 6 เม.ย. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประกอบพิธีเริ่มตั้งแต่ การถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงบูชาเทพยาดา เทพาอารักษ์ที่ดูแลปกปักรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ใส่ลงในขันสาคร การจัดขบวนการเชิญขันสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์และที่ตักน้ำ ทั้งนี้เพื่อจะนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดบูรพราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2562 และการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เม.ย. 2562

สำหรับสระโบราณสุรินทร์ เป็นสระน้ำโบราณที่ชาวสุรินทร์เชื่อถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนปัจจุบัน โดยชาวสุรินทร์เรียกสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ว่า “อ็อนโนง เพรง ” ตามภาษาพื้นบ้านสุรินทร์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์ ต่อมาบ่อน้ำแห่งนี้คงมีขนาดใหญ่ขึ้นคล้ายกับสระน้ำจึงเรียกว่า “สระโบราณ” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันว่าสระน้ำแห่งนี้มีมาตั้งแต่เมื่อใด บางคนสันนิษฐานว่าคงปรากฏมาพร้อมกับการสร้างเมืองสุรินทร์ แต่นั้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น อย่างไรก็ดีชาวสุรินทร์ถือว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มีความเล่า ลือต่างๆมากมายในความศักดิ์สิทธิ์

โดยก่อนหน้านั้นจังหวัดสุรินทร์ได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเหล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จำนวน 4 ครั้ง ด้วยกันคือ เมื่อพ.ศ.2530 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา, พ.ศ.2542 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72พรรษา, พ.ศ.2550 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และ ปีพ.ศ.2554 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

ภาพข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์