แจ้งปิดถนน เพื่อพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์

Spread the love

แจ้งปิดถนน วันที่ 5 , 6 เมษายน 2562 เพื่อพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ งานจราจร สถานีตำรวจเมืองสุรินทร์ จะปิดการจราจรในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ในถนนดังต่อไปนี้

1. ถนนจิตรบำรุง ตั้งแต่หน้าสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ถึงบริเวณสี่แยกศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในเวลา 12.00 น.- 14.00 น.

2. ถนนหลักเมือง ตั้งแต่สี่แยกศาลากลางจังหวัด ถึงสามแยกศาลเจ้า ถนนสระโบราณ ในเวลา 12.00 น.- 13.30 น.

เพื่อทำการซักซ้อมฯ ทั้งนี้ เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อทำน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ

งานจราจร สภ.เมืองสุรินทร์จึงแจ้งมาเพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงถนนในวัน เวลาดังกล่าวและขอความกรุณาอย่าจอดรถบนถนนดังกล่าวข้างต้น สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.

ถนนหลักเมือง

ถนนหลักเมือง ตั้งแต่สี่แยกศาลากลางจังหวัด ถึงสามแยกศาลเจ้า ถนนสระโบราณ ในเวลา 12.00 น.- 13.30 น

ถนนจิตรบำรุง

ถนนจิตรบำรุง ตั้งแต่หน้าสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ถึงบริเวณสี่แยกศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในเวลา 12.00 น.- 14.00 น.

ข้อมูลจากงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์

ขอขอบคุณภาพแผนที่จาก Google Maps.