คะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจังหวัดสุรินทร์

Spread the love

คะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจังหวัดสุรินทร์ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์  (25 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น.)

เขตเลือกตั้งชื่อสังกัดคะแนน
1นายปกรณ์ มุ่งเจริญพรภูมิใจไทย31,614
2นายณัฐพล จรัสพีพงษ์พลังประชารัฐ35,446
3นายคุณากร ปรัชาชนะชัยเพื่อไทย29,254
4นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูลเพื่อไทย34,673
5นายมานิตย์ สังข์พุ่มเพื่อไทย45,681
6นายสมบัติ ศรีสุรินทร์เพื่อไทย23,401
7นายชูศักดิ์ แอกทองเพื่อไทย29,026