จ.สุรินทร์ เตือนประชาชน พร้อมเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้

Spread the love

นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า วันนี้ (22 มี.ค. 62)กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 1 ในช่วงวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่า โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลางและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น

 

          จังหวัดสุรินทร์ จึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร่างที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที

          ขณะเดียวกันได้แจ้งประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า โดยไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงิน นาค ทองแดง รวมถึงงดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารในที่โล่งแจ้ง และขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

          ทั้งนี้ หากเกิดสาธารณภัยขึ้น สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ 0-4414-3057-9 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง