จังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย ประจำปี?2562

Spread the love
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว วนอุทยานพนมสวาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งงานประเพณีขึ้นเขาสวาย เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะสื่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวาย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า การจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การบวงสรวงพนมสวายและพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนทำบุญขึ้นเขาสวาย ขบวนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขบวนเกจิอาจารย์สถิตย์คู่เมืองสุรินทร์ ขบวนลือระบินถิ่นวัฒนธรรม ขบวนประเพณีงามล้ำสงกรานต์ปีใหม่ ขบวนชาวสุรินทร์รวมใจสืบสานวัฒนธรรม และมีกิจกรรมต่างๆ สำคัญอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช กิจกรรมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวาย ประกอบด้วย พระใหญ่ หรือ พระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน เจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทหินพนมสวาย และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเชิญนักนักท่องเที่ยวร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ บนเขาสวายเพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และพิธีเสริมสิริมงคลรับโชคขึ้นเขาสวายกราบไหว้เกจิอาจารย์ดังที่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ศรัทธาและเคารพเชื่อถือ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมงานยังจะได้ชมตลาดนัดย้อนยุค เพื่อสัมผัสกับวิถีชมชน ขนมโบราณ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้และสมุนไพร และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล เร่งศึก

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์