Spread the love

จังหวัดสุรินทร์รณรงค์เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันนี้ (5 เมษายน 2566) นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดสุรินทร์ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566


จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2566 โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ 1 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4 มาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ 6 มาตรการบริหารจัดการ การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และอาสาสมัคร สมาคมมูลนิธิ ร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่การเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เช่น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพถนน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เป็นต้น โดยได้มีการตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 34 จุด จุดบริการ 175 จุด และด่านชุมชน 675 จุด เพื่ออำนวยความสะดวก บริการ และดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566


สำหรับการกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรมรับมอบสิ่งของจากภาคเอกชน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุรินทร์ และปล่อยขบวนจักรยานยนต์รณรงค์ เป็นขบวนสายตรวจตำรวจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง จากนั้นเป็นการปล่อยขบวนรถยนต์จากแขวงทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ หน่วยกู้ชีพ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจทางหลวงสุรินทร์, เทศบาลเมืองสุรินทร์ และรถสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งอาสาสมัครผู้ถูกคุมความประพฤติจังหวัดสุรินทร์