Spread the love

วันนี้(3 เม.ย. 66)บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.วันแรกที่จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น .ได้มีผู้สมัคร จาก 10 พรรคการเมือง เดินทางมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครมาก่อนเวลา 08.30 น. ทาง กกต.ทั้ง 8 เขตเลือก ได้ตกลงกับผู้สมัคร ในการจับบัตรคิวครั้งแรก เพื่อเรียงลำดับจากนั้นผู้สมัคร จับบัตรประจำตัวผู้สมัคร ในครั้งที่ 2 เลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งบรรยากาศการจับบัตรคิว และบัตรประจำตัวผู้สมัคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการจับบัตรประจำตัวผู้สมัคร ส.ส. ที่มาก่อนเวลา 08.30 น. เสร็จสิ้น ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ในเวลา 09.20น. จากนั้นผู้สมัครแต่ละคนก็เข้ายื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าหน้าที่ กกต.ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และทาง กตต.จังหวัดสุรินทร์ จะนัดผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนมาร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ง ในวันที่ 11 เม.ย.2566 ต่อไป ขณะที่ผู้สมัคร ส.ส.ต่างพรรค ก็ได้มีการทักทายและให้กำลังใจกัน ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรภาพ

ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการดำเนินของการรับสมัครการเลือกตั้ง ส.ส.ในจังหวัดสุรินทร์ ในรูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต ก็ได้จัดเตรียมความพร้อมกระบวนการในส่วนของรับสมัครรับเลือกตั้ง วันนี้ตั้งเวลา 08.30 น.เราก็ได้เห็นผู้สมัครรับเลือกมาลงทะเบียนรับสมัครกันเป็นจำนวนมาก ถือว่าแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนมากมาย เราก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของการจับสลากทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครก็อยู่ในกติกา มีความเชื่อมั่นในกระบวนการจับสลากทั้ง 2 ครั้ง ทั้งการรับสมัครการเลือกตั้งและเอกสารการรับสมัครการเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตการเลือกตั้งทั้ง 8 เขตการเลือกตั้ง ยืนยันเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร