การไฟฟ้า เทศบาลสุรินทร์ ร่วมลงนาม. MOU. นำสายไฟลงใต้ดิน ปรับภูมิทัศน์ และเสริมสร้างความปลอดภัย

Spread the love

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลเมืองสุรินทร์… การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผู้รับมอบอำนาจ กับ “เทศบาลเมืองสุรินทร์” โดย นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ในการลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ และประธานคณะกรรมการชุมชน และ ประธาน อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน


ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลเมืองสุรินทร์
มีโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งเส้นทางที่เลือกดำเนินการนี้เป็นเส้นทางย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ รายล้อมไปด้วยร้านค้า อาคารพาณิชย์ต่างๆ สถานที่ราชการและธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยจะดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เส้นทางที่ 1 ถนนธนาสาร จากหน้าสถานีรถไฟสุรินทร์ ถึงสามแยกการประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์ ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนเทศบาล 3 จากสามแยกถนนหนองดุมถึงสี่แยกวัดพรหมสุรินทร์ ระยะทาง 1.15 กิโลเมตรระยะที่ 2 เส้นทางที่ 1 ถนนกรุงศรีใน จากแยกโรมยิมสุรินทร์ภักดีถึงสี่แยก ตลาดสดตัดกับถนนเทศบาล 3 ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนจิตรบำรุง จากจากสามแยกถนนมิตรอารีย์ ถึงสี่แยกศาลากลาง ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ถนนเทศบาล 1 จากสามแยกโรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติถึง สี่แยกวัดหนองบัว

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณเขตพื้นที่เทศบาล เมืองสุรินทร์ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก้ปัญหาสายไฟฟ้าบดบังทัศนียภาพของเมือง และป้องกันโรคระบาดที่อาจมากับนกที่อาศัยอยู่ตามสายไฟฟ้า ถ่ายอุจจาระทำให้เกิดความสกปรก รวมถึงลดความเสี่ยงของโรคระบาดและโรคติดต่อได้

สำหรับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งระบบไฟ้ฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ในระบบไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดิน จะเป็นสายไฟสำหรับใช้ในใต้ดินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นสายพิเศษที่ออกแบบมาให้อยู่ใต้ดินได้โดยไม่เกิดอันตราย ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใต้ดินนั้น มีการห่อหุ้มด้วยฉนวนเป็นอย่างดี สามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภัย