นายสันทัด แสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10

Spread the love
นายสันทัด แสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 โดยมีนายสันทัด แสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยในกากรจัดงานในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและเป็นแนวทางให้นักศึกษา คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆและส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ชุมชน ภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรออกมานำเสนอ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ อันจะส่งผลให้มีการกระตุ้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการให้บริการทางด้านวิชาชีพ ออกไปสู่ผู้สนใจทั่วไป

ซึ่งในงานมีร้านบูทแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และ เกษตรกร มาจัดแสดงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ศึกษา และมีการแนะนำให้คำปรึกษา จากหน่วยงานภาครัฐที่นำมาจัดแสดงกว่าร้อยบูท รวมทั้งการออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษา ภาคเอกชนนับร้อยบูท


ซึ่งประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ สามารถเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าของดีของจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง เลือกซื้อพันธุ์กล้าไม้ และช๊อปชิมอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกตลอดงาน โดยงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2566 นี้

//////////////////
ประนนท์ ไม้หอม /ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน