สกต.ธ.ก.ส.สุรินทร์ เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก รับซื้อราคาสูงกว่าตลาดตันละ 200 บาท

Spread the love

วันที่ 6 ก.พ.66 ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขาจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ นายสรสาส์น สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า(สกต.) ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด สาขาจอมพระ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีหรือผู้ซื้อโดยตรง รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการขายสินค้าและเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรม ทั้งด้านการตรวจคุณภาพ การชั่งน้ำหนัก เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายข้าวกับตลาดนัดข้าวเปลือก ในราคาสูงกว่าตลาดตันละ 200 บาท โดยมี นายสรสาส์น สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรชาวนา นำข้าวเปลือกเข้าร่วมจำหน่ายกับทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด สาขาจอมพระ เป็นจำนวนมาก มีผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมรับซื้อข้าวเปลือกครั้งนี้ จำนวน 3 รายโครงการดังกล่าวทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้สำนักงานพานิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสี หรือผู้ซื้อโดยตรง เกษตรกรเรียนรู้การซื้อขายข้าวเปลือกให้เกิดความเป็นธรรม ด้านการตรวจคุณภาพ การชั่งน้ำหนัก ที่สำคัญเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการขายข้าวในตลาดนัดข้าวเดปลือก ในราคาสูงกว่าตลาดตันละ 200 บาท จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 3,133,338 ไร่ ผลผลิตรวม 1,234,493 ตัน ผลผลิตได้เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยราคารับซื้อช่วงต้นฤดูกาลอยู่ที่ 14,800 -15,600 บาท ต่อตัน ปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่ 13,800-14,600 บาท ต่อตัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวดำเนินโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก

นายสรสาส์น สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี เกษตรกรจะได้ขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละประมาณ 200 บาท ซึ่งขฯนี้ราคาข้าวในตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท แต่ในตลาดนัดข้าวเปลือกจะอยู่ที่ประมาณ 15 บาท จึงเป็นผลดีกับเกษตรกรผู้ข้าวที่นำข้าวมาจำหน่ายในงานนี้


นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตข้าวที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 3,133,338 ไร่ ผลผลิตรวม 1,234,493 ตัน ผลผลิตได้เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยราคารับซื้อช่วงต้นฤดูกาลอยู่ที่ 14,800-15,600 บาท ต่อตัน ปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่ 13,800-14,600 บาท ต่อตัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวดำเนินโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสุรินทร์ สามารถนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายได้ตามรายละเอียดดังกล่าว