จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ

Spread the love

รับสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา (สำนักงานจังหวัด 6 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 6 อัตรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 6 อัตรา) รับสมัคร 9-16 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง

รายละเอียด