ผู้ว่าฯสุรินทร์เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาโรคโควิด-19

Spread the love

ที่ศูนย์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการรับมอบ เงิน และสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ จากนายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส. สุรินทร์ เขต 2 ที่ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ ผ่านศูนย์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบด้วยเงินสดจำนวน 500,000 บาท เพื่อซื้ออุปการณ์ทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการตรวจหาเชื้อ และทำการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิค – 19 ในการระบาดของโรคในระลอก 3 นี้ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ จำนวน 260 ลิตร น้ำดื่มจำนวน 200 แพค และข้าวสารอีกจำนวนหนึ่งและในโอกาสเดี่ยวกันนี้ ทางโรงน้ำตาลสุรินทร์ ได้ร่วมบริจาค อุปการณ์เพื่อใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 จำนวนหนึ่งด้วย ซึ่งจากการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาโควิค – 19 ได้มีผู้ที่จิตใจอันเป็นกุศล นำสิ่งของต่างๆมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเพิ่มเติมสามารถไปร่วมบริจาคกันได้ ที่ศูนย์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาโควิค – 19 อาคารชั้นล่าง อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์

////////////////////////////////
ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์ / รายงาน