รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง

Spread the love

กกต.สุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง

เขต 1 อำเภอเมือง สุรินทร์

เขต 2 อำเภอเมือง สุรินทร์

เขต 3 อำเภอเมือง สุรินทร์

เขต 4 อำเภอเมือง สุรินทร์

เขต 5 อำเภอเมือง สุรินทร์

เขต 6 อำเภอเมือง สุรินทร์

เขต 7 อำเภอเมือง สุรินทร์