วันแรกสมัครนายกเล็กเมืองช้างคึกคัก

Spread the love

วันแรกของการเปิดรับสมัครนายกอบจ. และ ส.อบจ.สุรินทร์ มีผู้สนใจมาสมัครกันอย่างคึกคัก สังกัดกลุ่มใหญ่อยู่ 2 กลุ่มคือกลุ่มสุรินทร์รวมใจ และกลุ่มก้าวหน้าสุรินทร์

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พ.ย. พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สมัครที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

บรรยากาศของการรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้มาสมัคร สจ.ก่อนเวลา 08.30 น. โดยจังหวัดสุรินทร์แบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 36 เขตเลือกตั้ง และมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์วันแรกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สมัครรายใหม่สังกัดกลุ่มใหญ่อยู่ 2 กลุ่มคือกลุ่มสุรินทร์รวมใจ และกลุ่มก้าวหน้าสุรินทร์

โดยการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.สุรินทร์ และ ทาง กกต.จังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมในการรับสมัคร โดยจัดสถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้สมัคร และกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจผู้สมัคร เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งหลังจากรับสมัครแล้วจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามระเบียบที่ กกต.กำหนด โดยจะทราบผลภายใน 7 วันนับจากวันสมัคร

โดยผู้สมัครสามารถออกหาเสียงได้ทันที และติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงได้ในสถานที่ต่างๆตามที่หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการกำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติตามที่ กกต.กำหนด หมายเลขนั้นจะหายไปจากการหาเสียง ส่วนหมายเลขของผู้สมัครรายอื่นๆจะใช้หมายเลขเดิมไม่มีการเลื่อน และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาหมายเลขของผู้ขาดคุณสมบัติจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

////////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม /ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน