‘คนละครึ่ง’ เปิดวิธีสังเกตร้านค้าเข้าร่วม ใช้สิทธิ 3,000 บาท ผ่าน ‘เป๋าตัง’

Spread the love

วันนี้ 23 ต.ค. เป็นวันแรกที่เริ่มใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่ง”  วันละไม่เกิน 150 บาท  โครงการคนละครึ่ง ประชาชนที่ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายผ่าน “แอปเป๋าตัง”  และต้องเติมเงินเข้ากระเป๋า G-Wallet  ส่วนร้านค้าต้องดาวน์โหลดแอปถุงเงิน และ สแกนรับเงินผ่าน “แอปถุงเงิน” อีกด้วย  สำหรับ คนละครึ่ง  เป็นโครงการที่ รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น
  • กลุ่มแรกที่รับสิทธิ 6.4 ล้านคน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคนละครึ่งมีความพร้อมในการรองรับระบบการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งช่วงเช้าของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 6,733,557 คน ในจำนวนนี้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งได้รับสิทธิใช้จ่ายตามโครงการจำนวน 6,402,927 คน ยังคงเหลือสิทธิให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกกว่า 3 ล้านคน

  • ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” จะเริ่มใช้จ่ายในวันพรุ่งนี้ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันแรก จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ใช้ได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

  • จำนวนสิทธิคงเหลือ

    ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. มีจำนวนสิทธิ์ที่ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อีกจำนวน 3,379,340 คน

  • ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

สำหรับการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้า ต้องใช้จ่าย ผ่านแอปเป๋าตัง ผู้ได้รับสิทธิจ่ายครึ่ง รัฐช่วยจ่ายอีกครึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ซื้อของ 300 บาท รัฐจ่าย150 บาท ประชาชนจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง 150 บาท

ซื้ออของ 400 บาท รัฐจ่าย150 บาท ผู้ได้รับสิทธิจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง 250 บาท (ค่าของ 400 – รัฐจ่าย 150 = เราจ่าย 250 บาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถจ่ายส่วนต่างค่าสินค้าเป็นเงินสดได้

ร้านค้าต้องอัปเดต “แอปถุงเงิน”

– ส่วนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการและมีแอป “ถุงเงิน” แล้ว ขอให้อัปเดตแอป “ถุงเงิน” แล้วกดปุ่มยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการผ่านแอปก่อน เพื่อให้พร้อมรับการสแกนจ่ายเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”ของลูกค้า

– สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการและมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ขอให้อัพเดทแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันและกดปุ่มยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวก่อนด้วย เพื่อให้พร้อมรับการสแกนจ่ายเงินด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนได้อย่างราบรื่น โดยขณะนี้มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตร้านค้าดังกล่าวจากสัญลักษณ์โครงการคนละครึ่งที่หน้าร้านค้า หรือค้นหารายชื่อและที่ตั้งร้านค้าได้จากเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.คอม อีกทางหนึ่ง

ดูร้านค้าที่เข้าร่วมจังหวัดสุรินทร์

  • เตรียมตัวเรียนรู้วิธีใช้สิทธิ ก่อนเริ่ม 23 ต.ค.63

ทั้งนี้มาตรการนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้จากภาครัฐที่จะช่วยจ่าย 50% และผู้มีสิทธิออกเอง 50% โดยจะได้จากรัฐไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือรวมตลอดโครงการไม่เกิน 3,000 บาท/คน หมายความว่าหากซื้อสินค้า 400 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 150 บาท ที่เหลืออีก 250 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายเอง โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง” และใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

หลังจากได้ที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com แล้ว และได้รับ SMS ยืนยันกลับมา หมายความว่าได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น โดยจะโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มาก่อน พร้อมกับลงทะเบียนให้เรียบร้อย 

หลังจากนั้นหน้าจอของแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะขึ้นสิทธิคนละครึ่งขึ้นมา ซึ่งจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปก่อนเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐจะจ่ายให้ 50% และผู้มีสิทธิจ่าย 50% หมายคามว่าผู้มีสิทธิต้องเติมเงินเข้าไปในแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า หากต้องการใช้สิทธิก็คลิกเข้าไป กดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ กับร้านค้าที่มีเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นยืนยันการชำระเงิน ใสรหัส PIN 6 หลักที่กรอกไปตอนลงทะเบียนเข้าแอพพลิเคชั่น หลังจากนั้นเสร็จสิ้น ระบบก็จะบันทึกสลิปรายจ่ายที่จ่ายเงินไป