ประมวลภาพน้ำท่วมสุรินทร์ ผลกระทบจากพายุโนอึล (20 กันยายน 2563)

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเตือน มวลน้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนอึล” จากที่พายุโชนร้อน “โนอีล” เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18-19 กันยายน 2563ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำที่จะไหลผ่านลำห้วยเสนง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง ไหลผ่านเขตอำเภอปราสาทและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนเตรียมรับมือและติดตามข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิด

บ้านขนาดมอญน้อย ต.ตาตุม อ.

อำเภอปราสาท ต.โชคนาสาม ต.ตานี