คุก 5 ปี! อดีตนายกอบต.ระเวียง สุรินทร์ ปกปิดประกาศ-ไม่ขายเอกสารเสนอราคา

Spread the love

ป.ป.ช. เผยแพร่ผลคดีชี้มูลความผิด ‘สุวิชชา จำปาดง’ อดีตนายกอบต.ระเวียง สุรินทร์ ปกปิดประกาศ-ไม่ขายเอกสารเสนอราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักพนง.เป็นสถานที่ทำงาน-โครงการเสริมสร้างถนนดินบ้านซาต ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาลงโทษ จำคุก 5 ปี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นายสุวิชชา จำปาดง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ปกปิดประกาศสอบราคาและไม่ขายเอกสารการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานเป็นสถานที่ทำงาน และโครงการเสริมสร้างถนนดินบ้านซาต หมู่ที่ 10

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพ.ร.บ.ว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 12 และตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 103 มาตรา 103/1 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นอกจากนี้ จำเลยยังมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ฮั้ว มาตรา 12 ความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ ตามมาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด

ลงโทษจำคุก 5 ปี

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมลงมติเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 เห็นชอบตามที่อัยการสูงสุดหารือไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3

ทั้งนี้ คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

ถ้าหาก นายสุวิชชา จำปาดง รับทราบข่าวนี้ และประสงค์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่สำนักข่าวอิศราได้ตลอดเวลา

สำหรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews/89505-news03-34.html