ว.เทคนิคสุรินทร์เจ๋งทำเครื่องป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วย

Spread the love

สุดยอด!! สุรินทร์ ผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ คิดค้น ออกแบบและประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ ต้นแบบ เพื่อส่งให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ นำไปใช้เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19