ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ขอให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันตนเอง ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้ผ่านพ้นภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Spread the love

ผู้ว่าฯ สุรินทร์  ขอให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันตนเอง ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้ผ่านพ้นภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

        นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากที่จังหวัดสุรินทร์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 คนจากสนามมวยลุมพินี  ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอยืนยันว่าสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามการเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมากักตัวดูอาการและควบคุมการแพร่เชื้อ 14 วัน  และจังหวัดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมที่ดำเนินการมา โดยปิดด่านถาวรช่องจอม และตลาดชายแดนช่องจอม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นมา โดยระงับการเดินทางเข้าออกของคนทั้งสองประเทศชั่วคราว ยกเว้นสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ยังส่งออกและนำเข้าปกติ ส่วนผู้ป่วยจากกัมพูชา ที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ได้ แต่จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

        ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวย้ำด้วยว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายไปทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเรื่องของหมอเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับเชื้อและผู้แพร่เชื้อได้ในเวลาเดียวกัน การแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จะได้ผลก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนร่วมมือกันในการป้องกันตัวเอง โดยงดกิจกรรมที่มีผู้คนไปรวมตัวกันจำนวนมากๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัวและสวมหน้ากากอนามัย  

        อย่างไรก็ตาม จังหวัดจะมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ทุกคนต้องตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก  และให้ความร่วมมือกัน เชื่อมั่นว่า จะสามารถพาสุรินทร์ให้ผ่านพ้นภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเร็ววัน