ผู้ว่าสุรินทร์ปล่อย 7 มาตรการคุมเข้มรักษาเมืองสุรินทร์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

Spread the love


วันนี้(16 มี.ค 63) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่ง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกันประมาณ 2 เมตร และก่อนเข้าห้องประชุม ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโดยการวัดไข้ และล้างมือให้สะอาดด้วยเจลล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสด้วย
จากข้อมูลผู้ติดเชื้อของประเทศที่เพิ่มขึ้น ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และที่สำคัญพบว่า มีการติดเชื้อจากสถานที่ที่มีคนไปรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เช่นเวทีมวย สถานบันเทิงบางย่านในเขตกรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุรินทร์ได้เรียกประชุมด่วน เพื่อเตรียมการยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้


1. เพิ่มมาตรการคัดกรองโดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณสถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสารตลอดจนตั้งด่านตามเส้นทางรอยต่อจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดและประเทศข้างเคียง หากพบผู้ต้องสงสัยเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง และ/หรือพื้นที่ที่มีการติดเชื้อภายในประเทศมีไข้ ให้ประสานแจ้งอำเภอปลายทางที่บุคคลดังกล่าวจะไป เพื่อจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประกบ เพื่อวินิจฉัยอาการและสอบสวนโรค และดำเนินตามมาตรการส่งต่อ กักตัว แล้วแต่กรณี


2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น ตลาดสด สถานที่ที่คนไปติดต่อรับบริการเป็นประจำทุกวัน


3. ขอความร่วมมือ สถานบริการ สนามไก่ชน สนามมวย ส่วนราชการ สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน เลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมในลักษณะให้คนมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก


4. เร่งรัดจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าให้คนสุรินทร์ทุกคน ภายใต้หลักการ คนสุรินทร์ทุกคน ต้องมีหน้ากากใส่ และใส่หน้ากากเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณมีคนชุมนุมกันจำนวนมาก


5.การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ เร่งรัดให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดแล๊ปตรวจยืนยันเชื้อไวรัส Covid-19 ให้สามารถเปิดทำการได้ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งประโยชน์ของการเปิดแล็ปตรวจยืนยันเชื้อไวรัสดังกล่าวคือ สามารถยืนยันผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง (ซึ่งปัจจุบันต้องส่งตรวจแล็ปที่นครราชสีมา ทำให้เสียเวลาประมาณ 2 วันจึงจะทราบผล ) ทำให้การทำงานควบคุมโรคของจังหวัดรวดเร็วขึ้น หมายเหตุ ค่าตรวจรายละ 6,000 บาท ยกเว้นเป็นผู้ป่วยต้องสงสัย จากการวินิจฉัยของแพทย์แล้ว ตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ


6. ขอความร่วมมือโรงแรม ที่พัก รีสอร์ตตรวจคัดกรองผู้เข้าพัก ด้วยเทอร์โมสแกนทุกราย หาพบบุคคลต้องส่งสัยให้แจ้งสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสอบสวนโรคทันที


7. จัดให้มีสายด่วน Covid-19 ให้บริการคำปรึกษาสอบถามข้อมูล รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับ Covid-19 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


SaveSurin การป้องกัน Covid-19 เป็นเรื่องของทุกคน ต้องไม่ทำตัวเสี่ยง เป็นพาหะของโรค สร้างภาระให้คนดูแลรักษา ญาติพี่น้องและคนใกล้ชิด