ด่านชายแดนถาวรช่องจอมคานรับมาตรการคัดกรองเข้มตรวจเข้าคนเข้าภายในประเทศ

Spread the love

สุรินทร์ ด่านชายแดนช่องจอม ตรวจคัดกรองเข้มข้น สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19
ด่านชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้มข้น โดยประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าออก จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง


โดยวานนี้ แพทย์ ตม.กัมพูชา ตรวจคัดกรองพบคนไทยที่มาเล่นกาสิโน มีอาการไอ เจ็บคอ ไข้สูงกว่า 37.5 อาการเข้าข่ายต้องสงสัย จึงได้พลักดันให้เข้ามาฝั่งไทยและไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที


ขอบคุณ หน่วยงานทุกหน่วยที่ประจำด่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เช้าจนปิดด่านทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคนสุรินทร์