พ่อเมืองช้าง-ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรค พร้อมสั่งทุกอำเภอคัดกรองทุกเส้นทางเข้าออกเมืองสุรินทร์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรค พร้อมสั่งทุกอำเภอคัดกรองทุกเส้นทางเข้าออกเมืองสุรินทร์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

            นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ว่า จากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่พบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มจากสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งสนามมวย และสถานบันเทิง จึงต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังมากขึ้น เพื่อให้จังหวัดสุรินทร์ปลอดภัยจากเชื้อโรคดังกล่าวมากที่สุด โดยได้สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการเผชิญเหตุ มีชุดเคลื่อนที่เร็วในทุกระดับ ในการลงไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ในกรณีที่บุตรหลานเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ หรือพื้นที่เสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันให้ทุกอำเภอ คัดกรองคนที่เดินทางเข้าออกเมืองสุรินทร์ทุกเส้นทาง รวมถึงสถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่านชายแดนช่องจอมและจุดผ่านด่านธรรมชาติที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวยืนยันว่า จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่ปรากฏมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด จึงขอความร่วมมือทุกคนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากตัวเองก่อนในการ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด และสวมหน้ากากอนามัย ส่วนการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันมากๆ  เรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของสถานประกอบการ หรือผู้จัดงานด้วย เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระจายของเชื้อโรคอย่างมาก จึงขอวิงวอนให้ความร่วมมือในการงด หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน