ชาวอาชีวศึกษาสุรินทร์อาสาดูแลผู้สัญจรและยานพาหนะให้ได้เดินทางพักผ่อนอย่างสุขใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Spread the love

ชาวอาชีวศึกษาสุรินทร์อาสาดูแลผู้สัญจรและยานพาหนะให้ได้เดินทางพักผ่อนอย่างสุขใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์บริการปั๊มน้ำมัน ปตท.ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่งเจริญปิโตรเลียม (กม. 7) ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายนิวัติ น้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดจุดบริการตามโครงการโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รวมทั้งภาคเอกชน ช่วยเหลือบริการประชาชนในการเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่ว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือ ออกท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด โดยจัดให้บริการด้านอื่นๆให้กับประชาชนที่เข้าไปใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาทิ ให้บริการเครื่องดื่ม ลูกอม ผ้าเย็นบริการนวดผ่อนคลาย และแนะนำเส้นทางการเดินทาง

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตามโครงการอาชีวะอาสา ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไม่พร้อมใช้งาน การให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฝึกให้นักศึกษารู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการทำงานเป็นทีม และสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ให้ความชื่นชมต่อการเสียสละและการมีจิตอาสาบริการของเหล่าคนอาชีวศึกษา เพื่อผู้สัญจรในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ โดยมีดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ 2 จุดบริการในเส้นทางสัญจรหลัก สำหรับการดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายเป็นศูนย์