เทศบาลเมืองสุรินทร์ แจงปัญหาการปรับปรุงผิวจราจรก่อนงานช้าง

Spread the love

วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์  นายอัครพนธ์ เกตุสังพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ชี้แจงกรณีฝาท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรทางถนน โดยเฉพาะถนนจิตบำรุงที่ได้รับการร้องเรียน 

จากปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้แล้วเสร็จ โดยผู้ว่าจ้างจะได้นำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการราดยางในพื้นที่ ส่วนในปัญหาเบื้องต้นทางเทศบาลได้ให้กองช่างได้ดำเนินการทำให้ถนนในบริเวณพื้นฝาท่อระบายน้ำให้มีระดับที่กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นไปในสภาพพื้นที่ไม่กระโดดสูงจนเกินไป เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น และในส่วนหนึ่งได้นำสัญญาณไฟกระพริบไปตั้งในจุดที่อันตรายแล้ว ทั้งนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์จะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุด   

พร้อมฝากพี่น้องประชาชนและผู้สัญจรไปมาในบริเวณถนนจิตบำรุงให้ขับขี่อย่างระมัดระวังด้วย  ส่วนการดำเนินการราดยางบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ขณะนี้ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างประมูลงานแล้ว และเตรียมจะดำเนินงานเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในเร็วนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้สัญจรมาด้วย ณ ที่นี้

สุดารันต์ สวัสดี  – สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 

สุรินทร์ร้อยแปด – รายงาน