เตือนเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกไปตากตามถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ตามถนนสายรอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และข้าวเปลือกอาจจะสูญหายจากขโมย

Spread the love

เตือนเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกไปตากตามถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ตามถนนสายรอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และข้าวเปลือกอาจจะสูญหายจากขโมย


ในช่วงนี้จะเห็นว่าตามสองข้างถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านในหลายๆพื้นที่ จะมีชาวบ้านนำเอาข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาจากท้องนา มาตากตามข้างถนนเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร มีการนำเอาผ้าใบมารองพื้นถนน แล้วนำเอาข้าวเปลือกมาเกลี่ยบนพื้นเพื่อตากแดดให้แห้ง ขณะที่ข้าวเปลือกที่แห้งแล้ว จะเก็บบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย ก่อนจะนำเอาไปขาย หรือเอาขึ้นฉาง แม้ว่าการนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนน โดยมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาตลอดเวลา เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ว่าชาวนาก็จำเป็นต้องนำเอาข้าวเปลือกมาตากบนถนนต้องเสี่ยงต่ออันตราย เนื่องจากว่าไม่มีสถานที่ในการที่จะตากข้าวเปลือกให้แห้ง โดยข้าวเปลือกที่ไม่แห้ง หากนำเอาไปขายให้กับพ่อค้า ก็จะโดนหักค่าความชื้นสูงมาก


เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถเกี่ยว ซึ่งจำเป็นจะต้องนำไปตากก่อนจะนำไปเก็บในยุ้งฉางหากไม่เอาไปขายให้กับโรงสีในทันที

ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน มายังเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกไปตากตามถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ตามถนนสายรองแทบทุกพื้นที่ และผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างหมู่บ้านในช่วงนี้ได้ระมัดระวัง เพราะเกรงจะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ เนื่องจากการตากข้าว จะใช้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของผิวจราจรในการตากข้าว ทำให้ถนนเหลือช่องสัญจรรถเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ของถนน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก หากไม่มีการทำเครื่องหมายสัญญาณให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ข้าวเปลือกจะสูญหาย จากการขโมยได้

จังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งกำชับให้ผู้นำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ให้เกษตรกรที่นำข้าวไปตากบนถนน ได้ทำเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟไปติดให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้ว่าข้างหน้ามีการตากข้าว เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย รวมถึงการจัดเวรยามเฝ้าระวังการขโมยข้าวเปลือก ซึ่งที่ผ่านมาแทบทุกปีในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว มักจะมีโจรมาขโมยข้าวเปลือกของเกษตรกรเป็นประจำ เพราะคาดว่าปีนี้ข้าวจะมีราคาสูงกว่าทุกปี


ส่วนพี่น้องชาวเกษตรกรฝากวอนขอความเห็นใจจากผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วย เพราะว่าไม่มีสถานที่สำหรับตากข้าวเปลือกให้แห้งต้องอาศรัยพื้นถนน ซึ่งก็คงไม่นานฤดูเก็บเกี่ยวก็ผ่านไป……..

ประนนท์ ไม้หอม …ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ \ รายงาน