สุรินทร์ โรคไหม้คอรวงระบาดหนัก ในข้าว กข.15 นับหมื่นไร่ชาวบ้านวอนรัฐยื่นมือช่วยในขณะที่เกษตรอำเภอเร่งสำรวจข้อมมูลประเมินสถานการณ์ความเสียหาย

Spread the love

โรคไหม้คอรวงระบาดหนักในนาข้าวนับหมื่นไร่ชาวบ้านวอนรัฐยื่นมือช่วยในขณะที่เกษตรอำเภอเร่งสำรวจข้อมมูลประเมินสถานการณ์ความเสียหาย

ภายหลังจากที่ได้มีชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านหัวงัว หมู่ที่ 1ตำบลหัวงัว อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ได้เกิดมีโรคไหม้ในคอรวงในนาข้าวของชาวบ้านจำนวนเกือบ2พันไร่ทั้งหมด8หมู่บ้านของตำบลหัวงัวซึ่งชาวบ้านเผยไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนตลอด20กว่าปีส่วนมากจะประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมนาข้าวเพียงเท่านั้นแต่มาเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้องประสบปัญหากับข้าวที่เกิดโรคไหม้คอรวงกับไร่นาของชาวบ้าน

เกษตรอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์กล่าวว่าหลังจากที่ตนเองได้รับทราบจากพี่น้องเกษตรกรทางโทรศัพท์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 และวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตนเองได้เข้ามาสำรวจที่นาเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจำนวนหลายหมู่บ้านซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์ในขณะนี้คาดประมาณ 2 พันกว่าไร่เลยทีเดียวหลังจากที่ตนเองได้รับแจ้งตนเองได้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมกับให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรโดยให้ใช้สารชีวภัณฑ์เข้าฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ขยายพื้นที่เกิดโรคส่วนข้าวที่ถูกโรคไหม้คอรวงนั้นจะเป้นข้าวที่พี่น้องมาใช้ข้าวหอมมะลิ กข.15 เท่านั้นซึ่งเป็นข้าวที่อ่อนไหวต่อโรคมากถึงอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลและนายอำเภอได้เข้ามาตรวจสอบพร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อรายงานให้ทางจังหวัดได้รับทราบแล้วคาดในขณะนี้ประมาณ 2 พันกว่าไร่เกษตรอำเภอสนมกล่าว

ที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง เกษตรอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบได้ประเมินสถานการณ์โรคไหม้คอรวงในข้าวนาปีที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ประมาณ 12,620 ไร่เกษตรกร 2,690 รายละพบนาข้าวที่เสียหายมีข้าวพันธ์กข.15เท่านั้นโดยทางอำเภอแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรร่วมกันกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตสารชีวภัณฑ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ให้การสนับสนุนไว้ล่วงหน้าเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรพร้อมกับได้แนะนำการใช้สารเคมีเพื่อระงับหรือชะลอการขยายพื้นที่เกิดโรคโดยเฉพาะต่อไปยังข้าวมะลิ105 ที่กำลังออกดอกไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว

หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับธนาคารธกส.สาขาอำเภอสำโรงทาบและคณะกรรมการอำเภอที่แต่งตั้งไว้ตรวจสอบความเสียหายเพื่อขอรับเงินจากบริษัทประกันโดยจะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนตรวจสอบความเสียหายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านเกิดความเข้าใจตรงกันพร้อมกับร่วมกันแก้ไขและหาทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาต่อไป


คำกอง กันนุฬา รายงาน – 0902723037