ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ เร่งวางแผนรองรับปัญหาภัยแล้งปีหน้า

Spread the love

วันนี้(2 ต.ค 62) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจ.สุรินทร์ พร้อมคณะส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ต.กังแอน อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำเหลือน้อยมากเพียง 526,000 ลบ.ม. คิดเป็น 33% เสี่ยงกระทบมีน้ำไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่


ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกังแอน ผลิตน้ำประปาต่อวัน 2,400 ลบ.ม. มีผู้ใช้น้ำกว่า 3,600 ครัวเรือน คาด 3-4 เดือนนี้ อาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงสั่งการให้เร่งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระยะเร่งด่วน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ผันน้ำจากห้วยตาลวกและจากพื้นที่ที่กำลังมีน้ำหลากให้ไหลเข้าเก็บกักในอ่างฯ ให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลกังแอน ได้ทำแผนป้องกันภัยแล้งรองรับปัญหาน้ำดิบที่อาจไม่เพียงพอ โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ใช้รถแม็คโครขุดลอกคลองส่งน้ำ ความกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร ความลึก 1.5 เมตร ใช้งบประมาณ 50,000 บาท พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ในการขุดบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว