ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ สุรินทร์เดินทางถึงจวนฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด พร้อมทำงาน 1 ตุลาคมทันที

Spread the love

ค่ำวันนี้ (30 กันยายน 2562) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ , นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายสันทัด แสนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ นำผู้เกี่ยวของให้การต้อนรับ

นายไกรสร กองฉลาด และคณะ สักการะพระภูมิเจ้าที่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นเดินทางไปไหว้หลวงพ่อพระชีว์ ในพระวิหารจัตุรมุข วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) แล้วเข้ากราบนมัสการขอพรจากพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ก่อนที่จะไปสักการะศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง แล้วกลับเข้าสักการะพระจอมสุรินทร์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตามลำดับ

สำหรับประวัติของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ท่านใหม่) เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2508 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ.2532 กระทั่งปี 2544 ย้ายไปดำรงตำแหน่งป้องกันจังหวัดขอนแก่น (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ก่อนที่จะเติบโตในหน้าที่ เป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว.) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น , ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว.) , นายอำเภอซำสูง (ผู้อำนวยการระดับต้น) , นายอำเภอกระนวน (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดขอนแก่น , ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ตามลำดับ ในปี พ.ศ.2557 ขยับไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 , รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตุลาคม 2560 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ 1 ตุลาคม 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์