กระจอก แท้ การประปา สุรินทร์

Spread the love

วันที่19 สิงหาคม. นายกรัฐมนตรี ประกาศ ว่า.. ไม่ต้องเก็บค่าน้ำประปา.. การประปา สนองตอบ โดยไม่เก็บค่าน้ำประปาที่ประชาชนใช้ ตั่งแต่ วันที่1กรกฎาคม – วันที่31 กรกฏาคม … ในวันที่24สิงหาคม ประปาสุรินทร์ ประกาศให้ประชาชนมาลงทะเบียนค่าน้ำประปา.. โดยมีกติกาว่า ใครที่ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำเดื่อนกรกฎาคม ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ..

ในความเป็นจริง บิลค่าน้ำเดื่อนกรกฎาคม ต้องไปจ่ายก่อนวันที่15สิงหาคม..ไม่เช่นนั้น การประปา จะยกเลิกมิเตอร์น้ำแน่ๆ แต่การประปาประกาศวันที่ 24 สิงหาคม ขณะที่ประชาชนจ่ายค่าน้ำเดื่อนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้ว..ใครจะยอมเสี่ยงให้ประปามายกเลิกมิเตอร์น้ำ ส่วนประชาชนท่านใดที่จ่ายค่าประปาเดื่อนกรกฎาคมแล้ว

การประปาสุรินทร์ จะไปหักลบค่าน้ำให้ ให้ในเดื่อนตุลาคม..


ผมไม่ได้เสียดายเงินค่าน้ำประปา ทั้งๆที่เป็นค่าน้ำที่สูงสุด ในรอบ10ปี ของบ้านผม.. สอบถามประปาว่า ทำไมเดื่อนสิงหาคม ค่าน้ำเยอะจังครับ เจ้าหน้าตอบว่า ไม่ทราบ ให้ไปถามแผนกมิเตอร์..ยี้ กูละเบื่อ

ขณะที่ ในเดื่อน สิงหาคม เดื่อนที่น้ำไม่ใหล คุณภาพน้ำที่มีขุ่นโคลน เปิดก้อกประปามีแต่ลม.มิเตอร์น้ำก็หมุนเป็นราคาเงิน หลายคนต้องซื้อน้ำมาใช้… เดื่อนที่นายกฯ ประกาศไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ..

” ในความเป็นจริง การประปาสุรินทร์ เก็บค่าน้ำจากประชาชนในเดื่อนสิงหาคม ทุกบาท ทุกสตาค์ “

คิดให้ขำๆ เป็นถึงนายกรัฐมนตรี ไม่สามารถบัญชาสั่งงาน การประปาระดับจังหวัดได้ … ทำไม ท่านนายกฯของผม กระจอก แท้..

โดย : ชาคร ศิวะสมบูรณ์