คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาเมือน กิจกรรม “วิ่ง กิน เที่ยว เลี้ยวเลาะปราสาทตาเมือน” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

Spread the love

วันนี้ (1 กันยายน 2562) โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาเมือน กิจกรรม “วิ่ง กิน เที่ยว เลี้ยวเลาะปราสาทตาเมือน” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดขึ้นตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดูแลพัฒนาชุมชนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก และได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2562 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพัฒนา พบว่าความต้องการลำดับที่ 1 คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เปิดปราสาทตาเมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน

          ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดความสามัคคีในชุมชน สามารถจัดการตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก ตามหลักของศาสตร์พระราชา ซึ่งนอกจากนักวิ่งจะได้วิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ยังได้เที่ยวชมปราสาทตาเมือนด้วย

          ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอพนมดงรัก และคณะ กองพันทหารราบที่ 21 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารี 211 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง โรงพยาบาลพนมดงรัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาเมียง โรงเรียนบ้านหนองคันนา หน่วยรักษาความปลอดภัยชุมชน คณาจารย์พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน

#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มรภ.สุรินทร์ #โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาเมือน #วิ่ง กิน เที่ยว เลี้ยวเลาะปราสาทตาเมือน #กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ภาพทั้งหมด : https://bit.ly/2HGtJLc

ข้อมูลข่าวและที่มาผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร
ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์
แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์