โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์)รับฝ่ายโภชนาการ 2 อัตรา

Spread the love

ด้วยโรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์)รับฝ่ายโภชนาการ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนักสมส่วน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ม่ีประสบการณ์งานบริการ
 • บุคลิก หน้าตาดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้
 • พูดฟังภาษาเขมรสุรินทร์ได้

คุณสมบัติทั่วไป

 • สุขภาพร่างการสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ยินดีปฏิบัติตามกฏระเบียนของหน่วยงาน
 • ผู้สมัครจะได้รับการครวจสุขภาพตามที่โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้ารับการปัฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งอาหาร
 • รับรายการอาหารหรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่ม และบริการให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องรวดเร็ว
 • แนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่ม
 • เก็บโต๊ะและทำความสะอาดโต๊ะ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องอาหารให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งอื่น ๆ ของหัวหน้างาน


การสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่
โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) โทร 044 513 192