เครือข่ายสื่อมวลชนสุรินทร์ ออกแถลงการแสดงจุดยืนการทำหน้าที่สื่อ แนะผู้ว่าฯ หยุดคุกคามการทำหน้าที่สื่อ ที่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชน

Spread the love

วันนี้ (18 ก.ค.62) ห้องประชุม C-SPACE 9 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เครื่อข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ถึงนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจสุรินทร์ โดยในหนังสือแถลงการณ์ระบุใจความว่า

แถลงการณ์เครือข่ายสื่อมวลชนสุรินทร์  ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อออนไลน์ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสส์ มาลากาญจน์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการแจ้งความสื่อมวลชน อันประกอบไปด้วย สื่อหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ออนไลน์  คมข่าวทั่วไทย, หนังสือพิมพ์สุรินทร์นิวส์ออนไลน์,๑๐๘ ๑๐๐๙ สื่อสร้างสรรค์สุรินทร์ (สื่อออนไลน์)

โดยกล่าวหาว่าสื่อดังที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น นำเสนอข่าว กล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัด  สุรินทร์ไม่ทำงานหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับภัยแล้ง  ตลอดจนน้ำประปาไม่ไหล ห้วยเสนงและอ่างอำปึลแห้งขอด สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวสุรินทร์ มากว่า ๓๒,๐๐๐ ครัวเรือน ราษฎรนับแสนคนเดือดร้อน ทั้งที่ผู้ว่าราชการทำงานอย่างเต็มที่ แต่สื่อกลับนำเสนอว่าไม่ทำงาน อันทำให้ผู้ว่าราชการได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียต่อเกียรติยศชื่อเสียง จึงนำข้อความมาแจ้งความ ดังเป็นข่าวไปแล้ว  เครือข่ายสื่อมวลชนสุรินทร์ ขอแสดงจุดยืนว่า ข่าวที่พี่น้องสื่อมวลชนนำเสนอ เป็นเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนพี่น้องชาวสุรินทร์ในวงกว้าง ในด้านระบบสาธารณูปโภค คือน้ำประปา ซึ่งความเดือดร้อนดังกล่าวปรากฎแจ้งชัดแล้วทางสื่อหลัก สื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นที่ทราบไปทั้งประเทศไทย

เครือข่ายสื่อมวลสุรินทร์ ขอยืนยันว่า การทำหน้าที่นำเสนอข่าวดังกล่าว ของสื่อมวลชน คือการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ยิ่งเป็นความเดือดร้อนของสาธารณชน เป็นหน้าที่ที่ต้องนำเสนออย่างเป็นการเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ได้เร่งแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน หากไม่มีการนำเสนอปัญหาดังกล่าว ก็ถือว่าสื่อละเลยต่อหน้าที่การเป็นสื่อมวลชนที่ควรจะเป็น 

เครือข่ายสื่อมวลชนสุรินทร์ จึงเห็นว่าการทำหน้าที่ของสื่มวลชนอมิได้มีอคติหรือมิได้มีเจตนามุ่งกล่าวหา และให้ร้ายเป็นการส่วนตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แต่อย่างใด

เครื่อข่ายสื่อมวลชนสุรินทร์ จึงมิติร่วมกัน ในการแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการและขอยืนยันว่า พฤติกรรมที่ นายประภัสส์ มาลากาญจน์ แจ้งความกับสื่อมวลชน ต่อกรณีการทำงานของสื่อมวลชน ต่างหากที่อาจเข้าข่ายต่อความผิดฐานคุกคามสื่อ คุกคามเสรีภาพประชาชน  เพื่อปรามมิให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ปกป้องประชาชน

เครือข่ายฯ ขอยืนยันแถลงจุดยืน ยืนเคียงข้างสื่อมวลชนที่ถูกคุกคามและพร้อมที่จะร่วมต่อสู้ ร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆในการสู้ทางอรรถคดีความ 

 จึงขอแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์เป็นแถลงการณ์ แจ้งแก่สาธารณชน ชาวสุรินทร์ผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักฐานต่อสังคมชาวสุรินทร์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

เครือข่ายสื่อมวลชนสุรินทร์