สุรินทร์ เตรียมเปิด Elephant World อาณาจักรช้างใหญ่สุดในโลก

Spread the love

อบจ.สุรินทร์ ทุ่มงบกว่า 455 ล้าน เนรมิตรโครงการโลกของช้าง(Elephant World)  มีช้างมากที่สุดในโลก เตรียมจดบันทึกกินเนสเวิด์ลเร็คคอร์ด คาดเสร็จ 70 % กลางเดือน มี.ค.61 เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 61 นี้ 

ภาพจาก SPACESHIFT

อบจ.สุรินทร์ เร่งก่อสร้าง โครงการโลกของช้าง (Elephant World) หรืออาณาจักรช้าง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีช้างมากที่สุดในโลก ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 455,000,000 บาท อยู่ติดกับศูนย์คชศึกษา จ.สุรินทร์ ที่บ้าน ตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม และโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การวสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสุสานช้าง ที่มีการรวบรวมกระดูกช้างไว้ในสุสานมากที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์ป่าอาเจียง อีกด้วย    ซึ่งขณะนี้สร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 40-50 % 

ภาพจาก SPACESHIFT

นายกิตติเมศว์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร เปิดเผยว่า โครงการโลกของช้าง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  160 ล้านบาท  โดย อบจ.สุรินทร์ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีกเกือบร้อยล้านบาท  ซึ่งโครงการโลกของช้าง (Elephant World) แยกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1.ซุ้มประตูทางเข้า 2.พิพิธภัณฑ์ 3.โรงช้างสำคัญพระมหากษัตริย์ 4.สนามแสดงช้าง  5.หอชมช้าง 6.หนองน้ำช้างเล่นน้ำ 7.หมู่บ้านชาวกูย และส่วนที่ 8 คือโรงภาพยนตร์  นอกจากนี้ยังมี ท่องไพร  ซึ่งแบ่งออก 2 ส่วน คือท่องไพรปกติ และท่องไพรแอดเวนเจอร์   พื้นที่ในโครงการ ทั้งหมด 2,700 ไร่ จะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในช่วงวันที่ 14 ก.พ.2561 วันวาเลนไทน์ ซึ่งจะเป็นวันงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง และโครงการทั้งหมด จะสมบูรณ์ในปี 61 นี้  ปัจจุบันมีช้างในความดูแลของ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 200 กว่าเชือก และของ อบจ.ดูแลอีก 100 กว่าเชือก รวมแล้ว 300 กว่าเชือก โดย อบจ.สุรินทร์ กำลังประสานงานกับกินเนสเวิด์ลเร็คคอร์ด เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก   

ขอบคุณ PPTV