โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง

Spread the love

ประกาศโรงพยาบาลโนนนารายณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันที่ 9 – 24 กรกฎาคม 2562

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานยานพาหนะ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โหลดเอกสารเพิ่มเติม