ไหว้ละ ทำเถอะนะ พ.ร.บ. รถ !!

Spread the love

ผู้สื่อข่าวรายงาน อัชราช ผดุงเจริญ ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สาขาสุรินทร์)โพสเฟสบุ๊คระบายความในใจเจอเคสหนักใจอยากช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ได้เนื่องจากผู้ประสบอุบัติเหตุ ไม่ทำ พ.ร.บ. เรื่องนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ และผู้ประสบเหตุเองลำบากมากแค่ไหนต่อการเดินเรื่องเพื่อขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล เพียงเพราะเรื่องเล็ก ๆ ที่เราละเลย

ความทุกข์ชาวบ้าน** เมื่อวานผู้ประสบภัยจากรถแจ้งว่า รถจยย.โล่ห์ตำรวจ(ไม่มีพ.ร.บ)เลี้ยวตัดหน้ารถจยย.ของผู้ประสบภัยซึ่งทำงานอยู่โรงงาน (ไม่มี พ.ร.บ.แต่มีสิทธิ์ประกันสังคม) ทำให้คนขับรถทำงานโรงงานกระดูกขาขวาหัก เจรจาตกลงที่สภ. ผลรถโล่ห์ตำรวจต้องเป็นฝ่ายถูก อ้างว่ารถจยย.สาวโรงงานแซงด้านซ้ายแต่สาวโรงงานบอกขับรถมาคนเดียวไม่มีรถด้านขวาเลย แต่ก็ยอมให้เปรียบเทียบปรับประมาทฯไป อ้างว่าตัดความรำคาญ

ตอนสาวโรงงานเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรถไม่มี พ.ร.บ. ทางโรงพยาบาลแจ้งต้องจ่ายเงินสดให้โรงพยาบาล แล้วไปเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนกับสนง.ประกันสังคม จึงได้เดินทางไปที่สนง.ประกันสังคม พอสนง.ประกันสังคมเห็นว่าได้รับอุบัติเหตุจากรถ ถามไม่ละเอียดให้ทางสาวโรงงานมาเบิกเงินคืนที่สำรองจ่ายไปที่บริษัทกลางฯ เมื่อมาถึงบริษัทกลางฯ ทำจ่ายเงินให้สาวโรงงานไม่ได้เนื่องจากรถที่ตนเองขับนั้นไม่มีพ.ร.บ. จึงได้แนะนำให้สาวโรงงานไปติดต่อโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขสิทธิ์ผู้ประสบภัยใหม่จากสิทธิ์พ.ร.บ.รถ เป็นสิทธิ์ประกันสังคม แล้วเอาเงินสดจากโรงพยาบาลคืน ทำการมอบเอกสารให้โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินไปยังสนง.ประกันสังคม

ภาพประกอบจาก Internet ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

งานนี้ผู้ประสบภัยจากรถเหนื่อยเลย ด้วยเหตุผล

  • 1.ขับรถที่ไม่จัดทำ พ.ร.บ.
  • 2.รถคู่กรณีเป็นรถโล่ห์ฝ่ายประมาทได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำพ.ร.บ. แต่สามารถทำพ.ร.บ.ได้ ถึงรถจยย.โล่ห์ผิดก็เบิกเงินข้ามคันไม่ได้เนื่องจากรถไม่มี พ.ร.บ.
  • 3. สาวโรงงานประชาชนไม่เข้าใจสิทธิ์
  • 4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอธิบายให้ผู้ประสบภัยจากรถไม่เข้าใจ
  • 5.ขับขี่รถที่ไม่จัดทำพ.ร.บ.ลำบากทุกคน

จึงขอเรียนทุกๆท่านว่า ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง

  • 1.อย่าขับรถไปชนเขา
  • 2.อย่าให้เขาขับรถมาชนเรา
  • 3.อย่าเป็นต้นเหตุให้รถชนกัน

“ขอฝากไว้จากใจครับ”

พ.ร.บ. คือ อะไร ทำไมต้องทำ ?

พ.ร.บ. คือคำที่เรามักจะได้ยินกันติดหูแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าพรบ.คืออะไร ซึ่งความจริงแล้วพรบคือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับใช้ให้รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ 2535 โดยกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำเป็นต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด รถทุกชนิดทุกประเภทที่เดินกำลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถโดยสาร รถพ่วง รถสิบล้อ จำเป็นต้องทำ พรบ. ส่วนรถที่ได้รับการยกเว้นการทำพรบคือรถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทน รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามพระราชวังกำหนด รถของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ และรถทหาร และรถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ   

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำพรบ พ.ร.บ. คือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจึงมีความจำเป็นดังนี้

1.    เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
2.    กฎหมายได้กำหนดให้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันต่อสังคม  
3.    เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่ขับขี่หรือเจ้าของรถหากต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
4.     เป็นมาตรการการลดปัญหาทางสังคมด้านหนึ่งซึ่งไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด  
5.    เป็นมาตรการบรรเทาผลร้ายต่อผู้เสียหายหากเกิดการรับผิดชอบ  
6.    เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐด้านการักษาทรัพยากรมนุษย์


          การทำ พ.ร.บ. ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองต่อชีวิตทันที ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เราขับขี่รถ มักจะพบตำรวจตั้งด่านตรวจสิ่งแรกและเป็นจุดสังเกตของตำรวจคือแผ่นป้ายพรบที่ติดอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าหมดอายุหรือไม่ หากหมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 200 บาท หรือหากเป็นรถที่ใช้งานอยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท สำหรับความคุ้มครองของพรบจะให้ความคุ้มครองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อดีสำหรับการทำพรบมีอยู่หลายข้อเพราะจะส่งผลดีต่อผู้ใช้รถหรือคู่กรณีด้วยกันหากเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ประกันรถหมดอายุแต่พรบ.ก็สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกัน

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427816367813816&set=a.159439294651526&type=3&theater