หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยกระแสลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

Spread the love

นายวิทยา อัปมาโถ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในระยะนี้ กระแสลมชั้นบนมีกำลังแรงมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หลายๆ หน่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สามารถวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการได้ โดยเฉพาะลมชั้นบนในระดับของการเกิดเมฆ และระดับของการบินปฏิบัติการ ลมที่แรง ทำให้เมฆรวมตัวเป็นฝนได้ค่อนข้างยาก แต่อาจมีฝนละออง หรือ ฝนปรอยได้บางพื้นที่ ประชาชนทั่วไปอาจจะเห็นว่า มีเมฆก่อตัวมาก แต่เมฆที่เห็นส่วนใหญ่ เป็นเมฆแผ่นชั้นกลางและชั้นสูงปกคลุม ซึ่งไม่ใช่ลักษณะเมฆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยในภาคอีสาน ได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด จากเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตลอดวัน หากในช่วงเวลาใด มีสภาพอากาศเหมาะสม ทุกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จะวางแผนเพื่อขึ้นบินทำฝนช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งทันที ซึ่งปัจจุบัน มีการร้องขอให้ทำฝนช่วยเหลือเป็นบริเวณกว้างในเกือบ 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#การปฏิบัติการฝนหลวง#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร
ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์
แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์