จังหวัดสุรินทร์ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ระวังโรคใบด่างมันสําปะหลัง

Spread the love

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พบอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ อำเภอพนมดงรัก และอำเภอกาบเชิง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่โรคใบด่างมันสําปะหลังจะระบาดและทำความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโรคใบด่างมันสําปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรค ลักษณะอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือ ยอดแตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน ใบด่างเหลืองเสียรูปทรงผลผลิตเสียหายจึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบอาการต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ)หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ ห้ามใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและหากพบต้นที่เป็นโรค ให้ขุดถอน ฝังกลบ และถ้าพบแมลงหวี่ขาวซึ่งเป็นพาหะ ให้กำจัดทิ้งทันที

#โรคใบด่างมันสำปะหลัง #เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND