กรมฝนหลวงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ชาวนาที่กำลังประสบภาวะฝนทิ้งช่วงและเริ่มส่อเค้าวิกฤติการขาดแคลนน้ำ

Spread the love


กรมฝนหลวงตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบภาวะฝนทิ้งช่วงและเริ่มส่อเค้าวิกฤติการขาดแคลนน้ำ และต้นข้าวกำลังยืนต้นตาย ในหลายๆๆพื้นที่ของจังหวัด


ที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ ( 22 มิ.ย. 62 ) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ขึ้น ที่สนามบินสุรินทร์ภักดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนหลักในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเครื่องบิน จำนวน 3 เครื่องประจำการเตรียมพร้อมสำหรับการทำฝน ทำให้ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยปฏิบัติการจำนวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ที่พร้อมบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยเพื่อระดมความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาเมื่อสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยอย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย

โดยจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


นายวิทยา อุปมาโถ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ขึ้นอีก 1 หน่วยเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนหลักในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเครื่องบิน จำนวน 3 เครื่องประจำการเตรียมพร้อมสำหรับการทำฝนหลวงที่พร้อมบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยเพื่อระดมความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหา เมื่อสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยอย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย


ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/ รายงาน