อำเภอศีขรภูมิร่วมกับ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ร่วมเชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม “ย้อมไม้เก้ามงคล อาบโคลนดอกบัว”

Spread the love

อำเภอศีขรภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ ร่วมเชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม “ย้อมไม้เก้ามงคล อาบโคลนดอกบัว”


10 มิถุนายน 2562 ที่ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ ร่วมกับกลุ่มทแอผ้าไหม โชว์ผ้าไหมหมักโคลนธรรมชาติ ลายผ้าเอกลักษณ์จาก 5 ชนเผ่า ที่รวมไว้ในผืนผ้าของชาวอำเภอศีขรภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหม และย้อมสีธรรมชาติ ของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีความโดดเด่นความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม ที่มีกี่ทอผ้า จำนวน 3200 หลัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอศีขรภูมิ ทำให้เศรษฐกิจฐานราก มีความมั่นคง


ธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ กล่าวว่า ความโดดเด่นและความหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลจารพัต ในการที่ออกแบบลายผ้า และเป็น การพัฒนาลายผ้าให้เป็นเอกลักษณ์ประจำอำเภอศีขรภูมิ ของชาวบ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ (กลุ่มทอผ้า คุณสมใจ จำปาทอง) เพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน โดยมีการพัฒนาลายผ้า โดยรวบรวมวัฒนธรรม 5 ชนเผ่าไว้ด้วยกัน ผ่านเส้น ลายลงบนผืนผ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอศีขรภูมิ เช่น 

  • ลายประแจจีน เรขาคณิต เป็นลายมหามงคล เพราะเป็นที่รวมของมงคล 8 ชนิด ของพระพุทธศาสนา มหายาน และเป็นสัญลักษณ์ ทางสิริมงคล ที่แสดงถึงความโดดเด่นเนื่องอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด
  • ลายบงกช เป็นลายดอกบัวจากฐานปราสาทศีขรภูมิ ดอกบัวในความหมายของศาสนาพุทธ เป็นดอกไม้ที่มีความบริสุทธิ์ จิตใจ ผ่องแผ้วสดใสไม่หมองมัวและความศรัทธา อีกทั้งยังหมายถึง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรม เมื่อนำมาเปรียบกับดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตม ได้โผล่พ้นเหนือน้ำออกมาเบ่งบานรับแสดงตะวัน
  • ลายโคม 5 หรือลายลูกแก้ว หมายถึง โคมไฟส่องสว่างสู่ความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ความเพิ่มพูนของผลผลิต ตลอดถึงการอยู่ดีกินดี ของเช่าอำเภอศีขรภูมิ
  • ลายหมากจับ หรือลายลวดหนาม หมายถึง ความซื่อตรงมุ่งมั่น เข้มแข็งคงทน ความยั่งยืนแห่งมิตรภาพ ของชาวอำเภอศีขรภูมิ
  • ลายดาว ความหมาย คือเครื่องหมายนำทาง บอกทิศทาง เมื่อมนุษย์ต้องเดินทาง เปรียบเทียบแสงสว่าง ค่อยส่งแสงให้ ชาวอำเภอศีขรภูมิเจอแต่ความดีงาม และเป็นสัญลักษณ์ ของชาวอิสลาม

ทั้งนี้ ลายผ้าเอกลักษณ์ที่รวมไว้ในผืนผ้าจาก 5 ชนเผ่าของชาวอำเภอศีขรภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ความรักความสามัคคี ในหมู่เหล่าของชาวศีขรภูมิ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย ‎ปวริศร์ วงษา