แห่ชื่นชมคนดีศรีปราสาท นายชัย ดอกศรีจันทร์

Spread the love

สุรินทร์ – เฟสบุ๊ค สถานีตำรวจภูธรปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โพสข่าวแจ้งว่ามีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตังค์ได้จำนวนหนึ่ง แล้วนำมาให้เจ้าหน้าที่ตามหาเจ้าของ ทำให้มีประชาชนผู้ใช้เฟสบุ๊คทราบเรื่อง และเข้ามาโพสยินดีและชื่นชมเป็นจำนวนมาก

คนดีศรีปราสาท #2 ตามที่ มีนายชัย ดอกศรีจันทร์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 231 ม.1 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้เก็บกระเป๋าสตังค์ได้ มีเงินสดจำนวนหนึ่ง. นั้น ี้ต่อมา( 28พ.ค.2562เวลา 10.40น. )ได้มี นาง นารี เสียงตรง ทีอยู่ 23 ม.8 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. ได้มาแสดงตน เป็นเจ้าของเงิน. เพื่อขอรับเงินคืน พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ สอบถามถึงจำนวนเงินที่ตกหาย จำนวน8,359บาทตรงกับจำนวนที่พลเมืองดีเก็บได้ และบอกลักษณะกระเป๋าได้ถูกต้อง เชื่อว่าเป็นเจ้าของเงินจริง. จีงได้ประสาน นายชัย ดอกศรึจันทร์พลเมืองดี มาส่งมอบเงืนให้ด้วยตนเอง และเจ้าของเงินได้มอบเงิน หนี่งพันบาทให้ นาบชัยฯเพื่อแทนคำขอบคุณ

วันทึ่ 28 พ.ต.2516. เวลา 10,45น.

ทั้งนี้สุรินทร์ร้อยแปด ขอร่วมชื่นชมในคุณงามความดี และความซื่อสัตย์ ของนายชัย ดอกศรีจันทร์ ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในสังคมสุรินทร์ที่ดีสืบไปครับ

ที่มา : เพจสถานีตำรวจภูธรปราสาท จังหวัดสุรินทร์