ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

Spread the love

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ จะทำการประสานท่อใหม่ เข้ากับท่อจ่ายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 mm ตามโคงการประบปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

ส่งผลให้การประปาฯ ต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.

ซึ่งส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลเลย

ดังนั้นการประปาฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำ ทำการสำรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อขัดข้องประการใดโปรดแจ้งมาที่การประปาฯ โทร 044 511 314 หรือ Call Center 1662