ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

Spread the love

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดต่อคลิก